Værdisætning på Dalby Skole

 
 

Skolebestyrelse og pædagogisk personale på Dalby Skole har arbejdet med skolens værdisætning. Vi har ønsket at beskrive hvilke værdier:

Det har været vigtigt for os, at værdierne bør vise sig i alle skolens forhold:

Værdierne er fælles for hele skolen – både i undervisningen og i fritidsdelen (SFO)

Følgende 8 værdiord er valgt og beskrevet i det følgende:

Fællesskab

Hvad forstår vi ved værdien:

Børn og voksne på/omkring skolen har forståelse for, at vi alle er en del af et demokratisk fællesskab på Dalby Skole.

Hvorfor vægter vi denne værdi:

Hvilke tegn på fællesskab, vil vi gerne se på skolen:

Særlige tiltag, der kan fremme fællesskabet:

Viden/faglighed

Hvad forstår vi ved værdien?

Viden er den erkendelse vi opnår gennem refleksion over handlinger og oplevelser.

Faglighed er indsamling og organisering af viden og er et vigtigt grundlag for ny refleksion og nye handlemuligheder.

Hvorfor vægter vi værdien:

Hvilke tegn på viden og faglighed vil vi gerne se på skolen:

Særlige tiltag, der kan fremme viden og faglighed:

Åbenhed / Ærlighed. 

Hvad forstår vi ved værdien

 

Hvorfor vægter vi værdien:

Hvilke tegn på åbenhed/ærlighed vil vi gerne se på skolen:

 

Særlige tiltag, der kan fremme værdien.

Selvværd

Hvad forstår vi ved selvværd:

Hvorfor vægter vi værdien:

Hvilke tegn på selvværd vil vi gerne se på skolen:

Særlige tiltag, der kan fremme selvværd:

Medbestemmelse

Hvad forstår vi ved værdien

 

Hvorfor vægter vi værdien:

 

Hvilke tegn på medbestemmelse vil vi gerne se på skolen:

 

Særlige tiltag, der kan fremme medbestemmelse:

Fordybelse

Hvad forstår vi ved værdien

Hvorfor vægter vi værdien:

Hvilke tegn på fordybelse vil vi gerne se på skolen:

Særlige tiltag, der kan fremme fordybelse:

Ansvarlighed:

Hvad forstår vi ved ansvarlighed:

Hvorfor vægter vi værdien:

Hvilke tegn på ansvarlighed vil vi gerne se på skolen:

Særlige tiltag, der kan fremme ansvarlighed:

Respekt

Hvad forstår vi ved værdien:

 

Hvorfor vægter vi denne værdi:

 

Hvilke tegn på respekt, vil vi gerne se på skolen:

 

Særlige tiltag, der kan fremme respekt: