• Dalby Skole
 • Dalbyvej 97, 6000 Kolding
 • 79797830
 • dalby-skole@kolding.dk
 • 5798005331209
image

Dalby Skole - en skole der gror

SFO

 • Marianne Krog Hansen den 13-05-2019
  Hvad skal dit barn lave i ferien?
  Du finder masser af inspiration til en sjov og spændende ferie her https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-forslag-til-forside-nyheder/ferieaktiviteter-2019

   
 • Henrik Nielsen den 04-04-2019
  Åbning af Dalbyvej mod Idyl for tung trafik til byggeriet

  Kære forældre, elever og medarbejdere.

  Politiet har givet tilladelse til, at Dalbyvej bliver genåbnet for tung trafik til byggeriet ved skolens indskoling.
  Det vil ske fra på mandag d. 8. april.
  Entreprenøren vil sætte aflåst låge for åbningen, der kun vil blive åbnet for tung trafik til byggeriet. Der er ikke adgang for denne tunge trafik på skoledage i morgentimen fra kl. 7.30-8.30, hvor børnene kommer i skole.

  For vores elevers skolevej har denne ordning den fordel, at lastbiltransport til byggeriet ved indskolingen ikke skal hele vejen rundt ad Ankershusvej, Dalby Møllevej og Dalbyvej, som også er skolevej for mange af vores elever.
  Entreprenøren er opmærksom på, at de ved ind- og udkørslen fra Idyl til Dalbyvej til byggeriet ved indskolingen skal være meget opmærksomme på cyklende og gående elever i løbet af hele arbejdsdagen.

  Som forældre bedes i stadig være opmærksomme på, at det ikke er tilladt at stoppe eller parkere på Dalbyvej på skoledage fra kl. 7 - 17. Det er kun på afsætningsmulighed på afsætningspladsen på Idyl eller parkering på den nye parkeringsplads ud mod Ankerhusvej. Denne ordning er også etableret af hensyn til vores cyklende og gående elevers sikkerhed.

  venlig hilsen
  Henrik Nielsen
  skoleleder

   
 • Henrik Nielsen den 09-01-2019
  Sikker skolevej, parkerings- og afsætningsforhold ved Dalby Skole.

  Kære forældre, fritidsbrugere m.fl.

  Der er kommet nye børn og forældre til skolen, derfor følger her parkerings- og afsætningsvejledning for forældre, der kører elever til skolen.

  Hvis I vil følge jeres barn ind på skolen, skal I anvende parkeringspladsen, der vender ud mod Ankershusvej.
  Vær opmærksom på at parkere, så det ikke spærrer for andre, der skal ind ad stien til skole og hal.
  Det er også vigtigt, at I ikke parkerer eller sætter børn af på Dalbyvej fra T-krydset ved Dalby Møllevej og til spærringen mod Idyl på skoledage mellem kl. 7 og 17.
  Ligeledes er den kun afsætningspladsen, der vender mod skolen på Idyl, der må anvendes til afsætning - ikke til parkering. Der er lavet nye fartbump på Idyl, så biler kører med lav hastighed mod overgangsstedet på Idyl.
  Alle tiltag er med til at sikre vores eleveres skolevej - både gående og cyklende elever.

  Der er tidligere i Dalby Tidende blevet orienteret om parkerings- og afsætningsforhold under byggeperioden. Jeg indsætter her igen artiklen og oversigten herom.

  Vi håber, at I tager parkeringsudfordringerne i byggeperioden med godt humør og måske bruger anledningen til at hjælpe endnu flere børn til at cykle i skole.

  venlig hilsen
  Henrik Nielsen
  skoleleder

42.115 kr. har eleverne indsamlet til Team Rynkeby

Fredag d. 12. april, dagen før påske løb eleverne fra Dalby Skole Børneløb under Team Rynkeby til fordel for børn med lungesygdomme.

Danielle Axfort Eriksen, Team Rynkeby, modtager checken fra elevernes løb. Danielle Axfort Eriksen, Team Rynkeby, modtager checken fra elevernes løb.
-

Besøgstæller

905310