• Dalby Skole
 • Dalbyvej 97, 6000 Kolding
 • 79797830
 • dalby-skole@kolding.dk
 • 5798005331209
image

Dalby Skole - en skole der gror

SFO

 • Marianne Krog Hansen den 05-02-2018

  Information fra Kolding Kommune
   
  Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i folkeskolen.
  Der skal vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne ved folkeskolerne i Kolding for de næste fire år. På skoler, der afholder forskudte valg, afholdes valget efter reglerne herom.
   
  Valglister
  Liste over de personer, der er valgberettigede ved valg af skolebestyrelser på kommunens skoler, forefindes på skolerne fra 5. februar 2018 og under hele valgproceduren.
  Det skal præciseres, at valgmødet kun er åbent for valgberettigede personer, hvorfor forældre m.fl. i egen interesse bør sikre sig, at de er optaget på valglisten.
  Eventueller anmodninger om optagelse på valglisten eller om ændring heri fremsættes over for skolens leder fra 5. februar 2018 og frem til den 19. marts 2018. Henvendelse kan ske i skolens åbningstid.
   
  Valgmøder
  Den 4. april 2018 afholdes valgmøder på kommunens skoler, se nærmere tidspunkt på den enkelte skole, hvor der gives en orientering om de regler, der gælder for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne.
   
  Kun valgberettigede kan deltage i disse møder.
   
  Opstilling til skolebestyrelsesvalget
  Ønsker man at opstille som kandidat til skolebestyrelsesvalget, henvender man sig til skolens ledelse og meddeler dette. Det kan ske før, under eller efter valgmødet. Fristen for at opstille til skolebestyrelsesvalget udløber den 13. april 2018 kl. 12.00.
   
  Såfremt de opstillede kandidater kan nå til enighed om en opstillingsrækkefølge betragtes valget som afsluttet ved FREDSVALG.
   
  Såfremt ikke alle kandidaterne er enige i opstillingsrækkefølgen er valget ikke afsluttet, og der afholdes i stedet brevafstemning, som afsluttes den 9. maj kl. 12.00.
   
  De mere detaljerede regler om skolebestyrelsesvalg vil fremgå af den orientering, valgbestyrelserne udsender til hjemmene gennem skolerne, samt ved opslag på den enkelte skoles hjemmeside. Der kan desuden henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.
   
                                                                                                                    Med venligt hilsen
                                                                                                                    Kolding Byråd
   
  Ekstra information om skolebestyrelsesvalget fra Dalby Skole
  Dalby Skoles skolebestyrelse har forskudte valg til de 7 pladser for forældrevalgte i skolebestyrelsen. Der er her i foråret nyvalg til 4 forældrerepræsentantpladser for en 4-årsperiode i skolebestyrelsen. De øvrige 3 forældrerepræsentantpladser er på valg i foråret 2020.
  Valgmøde vil på Dalby Skole blive afholdt d. 4. april 2018 kl. 19. Yderligere information vil blive opslået her på Forældreintra og i Dalby Tidende.
   
  Venlig hilsen
  Henrik Nielsen
  Skoleleder

   
 • Marianne Krog Hansen den 14-11-2017
  Tegn & Oplev for familien 7-100 år
   
  Trapholt udstiller ”EAT ME” og med Billedskolens familiearrangement dykker vi ned i værkerne. Med tegning og eksperimenter får man en unik lejlighed til at være sammen som familie og blive klogere på kunstnere, mens man dykker ned i kunsten.
   
  25. november kl. 13-16 (tilmeldingsfrist 22/11)
  27. januar kl. 13-16 (tilmeldingsfrist 24/1)
  24. februar kl. 13-16 (tilmeldingsfrist 21/2)
  21. april kl. 13-16 (tilmeldingsfrist 18/4)
  5. maj kl. 13-16 (tilmeldingsfrist 2/5)
   
  Pris 75 kr. pr. barn og pr. voksen. Barn ifølge voksen og omvendt.
   
  Bemærk begrænset antal pladser.
  Tilmeld dig på www.koldingbilledskole.dk
 • Marianne Krog Hansen den 01-09-2017
  Kære forældre

  På alle folkeskoler i Kolding har alle forældre nu fået tildelt et UNI-login (lige som eleverne har) som fremadrettet skal bruges for at logge på forældreintra og andre programmer, som forældre skal have adgang til. 
  Derfor bedes I følge vedhæftede vejledning.

  Er der spørgsmål eller har I brug for hjælp, er I altid velkommen til at kontakte skolens kontor.

Billedkunstens dag

Budskabsfisk og kridtgækkebreve

Budskabsfisk Budskabsfisk
5. årgang har lavet budskabsfisk og kridtgækkebreve i anledning af billedkunstens dag.

Besøgstæller

495714