• Dalby Skole
 • Dalbyvej 97, 6000 Kolding
 • 79797830
 • dalby-skole@kolding.dk
 • 5798005331209
image

Dalby Skole - en skole der gror

SFO

 • Henrik Nielsen den 13-12-2018
  Kære forældre

  Fra skolens samarbejdspartner i Dalby GF viderebringer vi her oplysninger om vinterfest i Dalby d. 25. januar 2019.

  venlig hilsen
  Henrik Nielsen, skoleleder

  Hej borgere i Dalby

  Som I måske har set i seneste Dalby Tidende arrangerer Dalby GF en vinterfest den 25. januar 2019 for alle lokalområdets voksne.
  Ved en fælles tilmelding har I mulighed for at reservere bord og mødes med forældrene fra dit barns skoleklasse.
  Benyt chancen for en god fest i Dalby Hallen.
  Seneste tilmelding den 8. januar 2019. Ved reservation af bord så sender I en sms med bordnavn til Morten Hell, 2886 4919. Tilmelding sker via Mobilpay 70382, 150 kr/person, der inkluderer mad, musik og mulighed for dans og køb af drikkevarer til fornuftige priser. 

  Venlig hilsen
  Dalby GF
 • Henrik Nielsen den 05-12-2018
  OBS.
  Mandag d. 10. december starter afspæring af byggearbejdsplads på den nuværende parkeingsplads og kiss-and-ride-rundkørsel.


  Kære forældre, fritidsbrugere m.fl.

  Den nye parkeringsplads med indkørsel fra Ankershusvej åbner nu på fredag.
  Parkeringspladsen og kiss-and-ride-afsætningsrundkørslen ved Dalbyvej afspærres fra på mandag d. 10. december til byggearbejdsplads.
  Byggeriet vil stå på i de næste 1½ år frem til sommeren 2020.
  Der er tidligere i Dalby Tidende blevet orienteret om parkerings- og afsætningsforhold under byggeperioden. Jeg indsætter her artiklen og oversigten herom.

  Der er vigtigt for vores cyklende og gående børns sikkerhed, at vejledningen følges. Specielt skal I være opmærksomme på, at der ikke må parkeres eller stoppes på Dalbyvej hele vejen fra byggearbejdspladsen og til den lukkede forbindelse til Idyl på skoledage mellem kl. 7 og 17.
  Benyt derfor den nye parkeringsplads ved Ankershusvej eller afsætningspladsen på Idyl (ingen parkering her).
  Vi håber, at I tager parkeringsudfordringerne i byggeperioden med godt humør og måske bruger anledningen til at hjælpe endnu flere børn til at cykle i skole.

  venlig hilsen
  Henrik Nielsen
  skoleleder
 • Marianne Krog Hansen den 20-11-2018
  Nyt login til forældreintra
  Fremover skal alle forældre oprette et UNI-login, som skal anvendes, når man logger ind på Forældreintra, Meebook m.m.
  Pr. 15. januar 2019 vil det kun være muligt at logge på Forældreintra på Dalby Skole via UNI-login.
  Vi opfordrer kraftigt til at alle forældre får oprettet et UNI-login i løbet af december. Gør det gerne allerede i dag.
   
  Sådan gør du første gang:
   
  Vigtigt! Hav dit NemID klar
   
  På skolens hjemmeside http://dalby-skole.kolding.dk vælger du ”forældreintra”.
   
  Hernæst følger du vedhæftede vejledning.
   
  Er der spørgsmål eller har du brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte skolens kontor.

  Venlig hilsen
  Marianne Krog Hansen
  skolesekretær

Matematikkens dag - 2. årgang

Nyhed billede
Matematikkens dag - 2. årgang

Besøgstæller

731070